Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart gümrük rejimleri
proje ödevi hazırlıyorum fümrük rejimleri hakkında ama bilgi eksikligim var lütfen bana yardım edin ihtiyacım var kaynaklar özelliklede serbet dolaşım giiş rejimi hakkında lazım yardım istiyorum

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: gümrük rejimleri


REJİMLER VE KODLARI
1 no.lu kutu :
Birinci Alt-bölüm :
Kod Kodun Anlamı
EU:Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelere (Ek 7) yönelik ihracat ve bu ülkelerden yapılan ithalat için beyan
EX:Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracat için beyan
IM:Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelerden yapılan ithalat için beyan
AN:Antrepo işlemleri için beyan

 Kod/Kodun Anlamı
 1:Kesin ihracat
 2:Geçici ihracat (Hariçte işleme dahil)
 3:Yeniden ihracat: Önceden geçici olarak ithal edilmiş eşyaya veya antrepoya konulmak üzere önceden ithal edilmiş eşyaya uygulanabilir
 4:Yurtiçi kullanım için giriş (Kesin ithalat)
 5:Geçici ithalat (Dahilde işleme ve geçici ithalat dahil)
 6:Yeniden ithalat: Sadece önceden geçici olarak ihraç edilmiş eşyanın ithalinde (Geri gelen eşya)
 7:Eşyanın antrepo veya gümrük denetimi altındaki diğer yerlere konulması
 9:Gümrük kontrolü altında işleme ve diğer rejim ve işlemler

TR:Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit

REJİM KODU

37 (Birinci alt-bölüm) no.lu kutu :
Kod Açıklaması
1000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı
1021 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
1040 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1042 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1072 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın kesin ihracatı
1073 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı
1091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kesin ihracatı
2100 Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2172 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2173 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2340 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2342 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2353 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2600 ATA Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı
3141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden ihracatı
3151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
3152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
3153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı
4000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4010 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4051 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4053 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4058 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4071 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4210 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4251 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4253 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4258 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4271 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
5100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5221 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5223 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5271 Gümrük kontrolü altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5371 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5391 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5800 ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat
6121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
6323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
6326 ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı
6521 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6523 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6771 Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı
7100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması
7171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimin tabi tutulan eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir başka bir yer veya antrepoya konulması
7191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7200 Serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
7241 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
7252 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
7272 Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması
7300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7352 51 no.lu kodda belirtilenin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7373 Serbest dolaşımda olan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulduktan sonra bulunduğu antrepodan aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir başka antrepoya konulması
9100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması
9171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması
Standart RE: gümrük rejimleri


03 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25955Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği

(Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Seri No: 2

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin tahlilinin hangi laboratuarlarda yapılacağını düzenlemektedir.

Meri İthalat Rejim Kararı ekinde, işlenmiş tarım ürünlerine yer verilen liste kapsamı eşyanın karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve kimyasal tahlile tabi tutulmaları neticesinde tespit edilen tarım payı unsurları oranlarının, Bileşim Tablosuna (Meursing Tablo) uygulanması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, İthalat Rejimi Kararı eki tarım paylarını gösterir listede karşılık gelen Toplu Konut Fonu miktarları tahsil edilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesinin birinci fıkrasında; eşyanın, a) 28 no.lu ekte yer alan listede bulunması, b) Gümrük vergisinin tahakkuk ettirilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanması ya da eşyaya uygulanacak dış ticaret önlemleri veya düzenlemelerinin belirlenmesi nedeniyle eşyanın cins, nev'i ve niteliğini; dolayısıyla Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerini tespit edebilmek için muayene memurunca bu tespitin yapılmasının mümkün olamaması halinde, laboratuar tahlili yapılacağı hükme bağlanmıştır.

İşlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri aşağıda belirtilen usullerde gerçekleştirilecektir.

Tahlil işlemlerinin yapılacağı laboratuarlar

Madde 2 — Mer'i İthalat Rejimi Kararına ekli listede yer alan ve Meursing Tablo uygulaması gerektiren ürünlerin tahlilleri, eşyanın serbest dolaşıma gireceği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğler kapsamındaki gümrük idareleri tarafından en yakın olanına gönderilmek suretiyle İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Laboratuarında, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında veya Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında; Meursing Tablo uygulaması ise tahlili isteyen gümrük idarelerinde yapılacaktır.

Bu laboratuarlarda yapılamayan işlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri resmi bilimsel kuruluşlarda yapılacaktır. Buralarda yapılan tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi yine anılan gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

Ancak, mer'i İthalat Rejimi Kararına ekli listede, tarım payı, sabit değer şeklinde EURO (karşılığı YTL.) olarak belirlenmiş olan, bu nedenle Bileşim Tablosu (Meursing Tablo) uygulaması gerektirmeyen işlenmiş tarım ürünlerinin tarife diline göre cins, nevi ve niteliğinin tespitine yönelik fiziksel veya kimyasal tahlilleri, Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi çerçevesinde yukarıda adı geçen laboratuarlara gönderilerek alınacak tahlil sonuçlarına göre işlem tekemmül ettirilecektir.

Tahlil yapılacak numunelerin alınması, tahlilin amacı ve numunelerin gönderilmesi

Madde 3 — Numuneler, eşyanın cins, nevi ve niteliğini temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda alınacaktır.

Usulüne uygun olarak alınmış numuneler ilgili gümrük idaresince mühürlenmek suretiyle birinci nüsha beyanname, Ek-1'de yer alan işlenmiş tarım ürünleri beyan formu ve fatura ile birlikte, Gümrük Yönetmeliği 202 nci maddesinde belirtildiği şekilde anılan laboratuarlara intikal ettirilecektir.

Resmi bilimsel kuruluşlarda yapılacak tahliller için yalnız mal numunesi mühürlenmek suretiyle aynı yöntem izlenecektir.

Tahlil raporları

Madde 4 — Tahlil işlemlerinin yapılacağı belirtilen laboratuarlarda yapılan tahlil neticesinde tespit edilen tahlil değerleri (tarım unsurları oranları), eşyanın tarife diline göre cins, nevi ve niteliği, Gümrük Yönetmeliğinin 30 nolu ekinde yer alan Laboratuar Tahlil Raporu Formunun, ikinci tahlil olması halinde ise 82 nolu ekinde yer alan İkinci Tahlil Raporu Formunun 7 numaralı bölümüne ve İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formuna yazılır ve tahlili yapan kimyager tarafından imzalanıp mühürlenerek en kısa zamanda ilgili gümrük idaresine ulaştırılacaktır.

Tahlil Raporu Formunda ve İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formunda, tahlil sonucuna göre ürünün ihtiva ettiği tarım unsurlarının Meursing Tablo'ya uygulanması sonucu bulunan kod numarası da belirtilecektir.

Resmi bilimsel kuruluşların laboratuarlarına gönderilen numunenin tahlili sonucunda, düzenlenecek tarım unsurlarını gösterir tahlil raporu, anılan kuruluşlar tarafından tahlili talep eden gümrük müdürlüğüne gönderilecek ve Meursing Tablo uygulaması ilgili gümrük müdürlüğünce yapılacaktır.

Tahlil sonuçlarının yükümlüye duyurulması

Madde 5 — İşlenmiş tarım ürününün serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine gönderilen tahlil raporları, ilgili muayene memurunca beyan sahibi veya temsilcilerine ya da müşavirlerine tahlil raporları üzerine tarih konulmak ve imzalattırılmak suretiyle, buna imkan olmayan hallerde yazı ile bildirilecektir.

Tebliğ tarihi tahlil raporlarına itiraz için başlangıç sayılacaktır.

Tahlile itiraz ve ikinci tahlil

Madde 6 — Yükümlüler, tahlil sonuçlarının kendilerine duyurulduğu günden itibaren 15 gün içinde itiraz ile ikinci tahlil isteyebilirler.

İtirazlar, Gümrük Yönetmeliği'nin 748 inci maddesi çerçevesinde gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne dilekçe verilmek suretiyle yapılır.

Tahlil sonuçlarına itiraz vaki olduğunda, ikinci tahlil, birinci tahlilin yapıldığı laboratuarda, birinci tahlili yapan kimyager dışındaki iki kimyager tarafından ve birinci tahlili yapan kimyager ile itiraz eden yükümlünün gözlemci sıfatıyla bulundurabileceği bir kimyagerin huzurunda yapılır. Birinci tahlilin yapıldığı laboratuarda üç veya daha fazla gümrük kimyageri yok ise, ikinci tahlil resmi bilimsel bir kuruluş laboratuarında, birinci tahlilin resmi bilimsel kuruluşlarda yapılmış olması durumunda itiraz vaki olursa ikinci tahlil başka bir resmi bilimsel kuruluş laboratuarında yapılacaktır.

İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından kesindir. Bu sebeple, yükümlülere ikinci tahlil sonucu ile bu sonuca göre yapılan tarife uygulaması ve tahakkuk ettirilen vergiler duyurulur.

İdarece yapılan inceleme sonunda, itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve eşya örneklerinin henüz gümrükte bulunduğu tespit olunursa, yükümlü itirazında haklı çıktığı takdirde geri verilmek üzere, ikinci tahlil icap ettiren her bir örnek için Gümrük Yönetmeliği'nin 748 inci maddesinde belirtilen tahlil masrafı alınır. Bu tutar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır ve bu hesaplamada 1 YTL.’sına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.

Gümrük laboratuarı dışında yapılacak tahlillere ilişkin ücretler yükümlü tarafından peşin olarak ödenir.

İthali süreklilik arz eden işlenmiş tarım ürünleri

Madde 7 — Aynı işlenmiş tarım ürününün (Meursing Tablo uygulamasını gerektiren veya gerektirmeyen) ithalinin süreklilik arz etmesi halinde; Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca; göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması, eşyanın özelliklerini belirleyici belgelerinde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan ve aynı eşyaya ait tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshasının ibraz edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilir.

İşlenmiş tarım ürünlerindeki tarım unsurlarının beyanı

Madde 8 — İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma girişinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ürünün bünyesinde yer alan tarım unsurlarını, oranlarıyla veya kod numarasıyla ya da bileşim tablosundaki ana ürünler olarak gösteren ve hukuken beyan kabul edilecek olan Ek-1'deki örneğine uygun form doldurularak beyannameye eklenmesi zorunludur.

İşlenmiş tarım ürünlerinin teminat alınarak işlem yapılması

Madde 9 — Yükümlünün talebi üzerine serbest dolaşıma girişe ilişkin diğer tüm belgelerin tamam olması kaydıyla; ilgili gümrük idaresince, işlenmiş tarım ürünlerinde beyan sahibinin ibraz ettiği üretici firma tarafından tanzim edilmiş sertifikalara uygun olarak, yükümlü tarafından doldurulan İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formundaki oranlar, geçici olarak kabul edilerek vergi ve fonların buna göre hesaplanması, tutarın nakdi teminat olarak (depozito) alınması, yapılan tahlil sonunda ilave vergi ve fon alınması gerektiğinde bunların itirazsız ödeneceğine dair Ek-2'de yer alan örneğine uygun, yükümlü tarafından düzenlenerek imzalanacak taahhütname alınması suretiyle eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci maddesine istinaden sahibine teslim edilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 10- 27/05/2000 tarihli ve 24061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Seri No: 1" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde: Bu tebliğde yer alan Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında Measuring Tablo uygulaması gerektiren ürünlerin tahlilleri 01.01.2006 yılından itibaren yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.EK: 1

İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ BEYAN FORMU/TAHLİL SONUÇ RAPORU (I)

Eşyanın Türü :

(Ticari Tanımı)


Gümrük Beyannamesi :

(Tipi, No, Tarih)


Gönderici :


Alıcı :


Beyan Sahibi :
İmza/Kaşe :

Kıymeti :
Net Ağırlık:

Kapların Adet ve Türü:


Menşe Ülkesi :


Üründeki Tarım

Unsuru Oranları/Kodu/

Ana Ürün :


Ekler :
Numune Adedi:


(II)

Tahlil Sonucu :

Tahlili Onaylayan Rapor Tarihi :

Amir Rapor Numarası :Kimyager

Mühür İmza :

İsim :EK: 2
TAAHHÜTNAME
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

..........

Meursing Tablo uygulamasını gerektiren işlenmiş tarım ürünleri kapsamındaki eşyamın, üretici firmanın tahlil raporundaki değerler dikkate alınmak suretiyle hesap edilerek teminata bağlanan gümrük vergileri ve tarım payı olarak ödenmesi gereken Toplu Konut Fonu miktarı ile numunenin gümrük laboratuarında yapılan tahlili veya 1 inci tahlile itirazım halinde yapılacak 2 nci tahlil sonucunda düzenlenen rapordaki değerler esas alınarak hesap edilecek gümrük vergileri ile Tarım Payı (Toplu Konut Fonu) miktarı arasında doğabilecek farkın, işbu taahhütnamenin verildiği tarihte herhangi bir nedenle eksik alınan her türlü vergi, resim, harç v.b. mali yükümlülüklerin daha sonra tarafımızdan istenildiği takdirde hiç bir itirazda bulunmaksızın, ilk talep edildiğinde ilgili Gümrük Saymanlığı veznesine ödemeyi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun doğrultusunda doğabilecek idari, mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim."Damga Pulu

İmza

Taahhütnameyi veren

Şirketin adı :

veya

Şahsın adı, soyadı:

Adresi :
Standart RE: gümrük rejimleri
22 Haziran 2007 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 26560

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 6)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 40 ve 71 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 45, 139, 140 ve 143 üncü maddeleri kapsamında boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığını,

Eşya: Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde bulunan eşyayı,

Gümrük beyannamesi veya beyanname : Serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesini,

Gümrük rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimini,

Vergiler: Eşyanın ithalatında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri mali yükleri,

Kamu Kuruluşu: Resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseseleri,

İfade eder.

Eşyanın Gümrüğe Sunumu

MADDE 3 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına gümrük idaresince izin verilir.

Beyan

MADDE 4 – (1) Bir ay içinde gelecek eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi her ayın ilk iş günü tescil edilir. Yükümlülerin kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idaresine sunmaları gerekir. Eşyanın kıymetinin o ay için teslimi öngörülen ve sözleşmede yer alan miktar ve birim kıymet esas alınarak beyan edilmesi zorunludur. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ibraz edilemeyen bir ay içinde gelen eşyaya ilişkin orijinal fatura beyannamenin tescil tarihinden itibaren 45 gün içinde ibraz edilerek gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bu Tebliğ uygulamasında Gümrük Yönetmeliğinin 136 ve 137 nci maddelerindeki genel ve özel koşullar aranmaz. Ancak bu genel ve özel koşulların aranmaması kişiye basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer uygulamaların kullanım hakkını vermez.

(3) Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde, gümrük beyannamesi ekranından "BS-4" kodu seçilir.

Vergilendirme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tescil olunan beyannameye ilişkin vergiler beyan edilen kıymet üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergiler nakit olarak teminata bağlanır. Fatura ibrazıyla ortaya çıkan miktar ve kıymet esas alınarak, fazla alındığı tespit edilen vergiler için iade işlemi yapılır. Eksik alındığı anlaşılan vergiler için ise, Gümrük Kanununun 198 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak işlem yapılır.

(2) Eşyayı serbest dolaşıma sokmak isteyen kamu kuruluşu ise, Gümrük Kanununun 207 nci maddesi hükmü dikkate alınarak nakit teminat dışında teminat kabulüne gümrük idaresi yetkilidir.

Miktar Tespiti

MADDE 6 – (1) Bir ay içinde gelen eşyanın ölçümü hat işleticisinden alınacak rapora istinaden yapılır. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilir.

Yetki

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idarelerini belirlemeye ve bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak talimat vermeye, özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 8 – (l) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Dış Ticaret Mevzuatı ile sair mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: gümrük rejimleri


GÜMRÜK KANUNU
İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Rejimleri
BİRİNCİ AYIRIM
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması

Madde 58-1.Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime
uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
2.İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan
edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilin-
den itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha edilinceye ya da
gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır.

Madde 59-1.Gümrük beyanı;
a)Yazılı olarak,
b)Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla,
c)Sözlü olarak,
d)Eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade
ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla,
Yapılabilir
2. 1 inci fıkranın (b),(c) ve (d) bendlerinde belirtilen şekilde yapılan
beyanlara ilişkin usuller 60 ila 71 inci madde hükümlerine aykırı olmayacak
şekilde yönetmelikle belirlenir.
A.Yazılı Beyanlar
I.Normal Usul

Madde 60-1.Yazılı beyan, 4 üncü fıkrada belirtilen beyanname ile yapılır.
Bu beyannamenin eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin
uygulanması için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanması gere-
kir.
2.Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulan-
ması için gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir.
3.Kazıntılı ve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez.
Ancak, beyannameler hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizilerek yanına
doğrusu yazılıp beyan sahibi tarafından imzalanarak ve tescil sırasında res-
mi mühürle mühürlenerek düzeltilir.
4.Gümrük işlemleri, şekil ve içeriği yönetmelikle belirlenen beyanname
ve diğer belgelerle yapılmak zorundadır. Bu belgelerin basımı ve dağıtımına
ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Bilgisayar ortamında ha-
zırlanan söz konusu belgelerin kabulüne Müsteşarlık yetkilidir.

Madde 61-1. 60 ıncı maddede belirtilen şartlara uygun beyannameler,
ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş olması halinde gümrük idareleri
tarafından tescil edilir.
Tescil, beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine mühür
vurularak, sıra numarası ve tarih konulması ile bu beyannamaye ait bilgi-
lerin tescil defterine yazılması veya tescil defteri yerine geçen bilgisa-
yar kaydına alınmasıyla tamamlanır.
2.Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine
ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih, beyannamenin
gümrük idareleri tarafından tescil edildiği tarihtir.
3.Gümrük idaresince tescil edilmiş olan beyanname, ait olduğu eşyanın
vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini
bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur.

Madde 62-1. 5 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere; gümrük beyan-
namesi, ilgili eşyayı ve eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin
hükümlerin uygulanması için gerekli belgeleri yetkili gümrük idarelerine
verme yetkisine sahip olan veya verilmesini sağlayabilen kişiler tarafından
verilebilir.
2.Ancak, bir beyannamenin tescilinin belirli bir kişi için özel yüküm-
lülükler getirmesi halinde, bu beyanın söz konusu kişi tarafından ya da bu
kişi hesabına yapılması ve beyan sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yer-
leşik olması gerekir.
Bununla birlikte, yerleşik olma koşulu, transit ya da geçici ithalat
beyanında bulunan veya gümrük idarelerinin uygun bulması koşuluyla arızi
olarak beyanda bulunan kişilere uygulanmaz.

Madde 63-Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler. Ancak, beyan
sahibinin talebi üzerine, tescilden sonra eşyanın cins, nevi ve niteliği
ile marka ve numaraları dışında beyannamede yer alan ağırlık, adet, ölçü
yahut kıymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine
gümrük idarelerince izin verilir.
Bu düzeltmeler, idare amirinin izni ile yapılır ve beyanda bulunan
ile birlikte imzalanarak resmi mühürle mühürlenir.
Ancak;
a)Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,
b)Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,
c)73 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilme-
sinden,
Sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.

Madde 64-1. Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve eş-
yanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya
beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün ol-
madığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil
edilmiş bir beyannameyi iptal ederek, gerektiğinde yeni bir rejim beyanın-
da bulunulmasına izin verebilirler.
Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine eşyanın muayene edileceği-
nin bildirilmiş olduğu hallerde, muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin
iptaline ilişkin talep kabul edilmez.
2.Hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmiş eşyanın, talep halinde imha-
sına veya Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına izin verilir.
3.Beyannamenin tescilinden sonra eşyanın niteliklerinde meydana gelen
değişiklikler veya bozulmalar nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yapılmaz.
Ancak;
a)Özellikle ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın ilk
madde olarak beyan edilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Gerekli gö-
rülmesi halinde, gümrük idareleri bu eşyanın ilk madde şeklinden başka bir
şekilde kullanılmasını önleyici tedbirleri alır.
b)Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kıs-
mı için (a) bendi hükümlerine göre işlem yapılır. Eşyanın hasarlı ve hasarsız
şekilde ayrılmasının mümkün olmadığı hallerde beyan sahibinin talebi doğrultu-
sunda (a) bendi hükmü uygulanabileceği gibi, bu eşyanın Gümrük Bölgesi dışına
çıkarılmasına veya imhasına da izin verilir.
4.Yönetmelikle belirlenen haller dışında, eşyanın tesliminden sonra be-
yannameler iptal edilemez.
5.Beyannamenin iptali, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasına engel
oluşturmaz.

Madde 65-1.Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere;
a)Beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve
beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sa-
hibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebilir,
b)Eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla
numune alabilirler.
2.Beyanname kapsamı eşyanın muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları,
muayene edilmemesi halinde ise beyannamede yer alan bilgiler, eşyanın tabi
olduğu gümrük rejimi hükümlerinin uygulanmasında esas alınır.
3.Kontrol amacıyla gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları,
gümrük kontrolörleri ve gümrük idare amirleri muayenesi yapılmış ve işlemleri
tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini her zaman yapabilirler. Keza, sözü
edilenler gümrük işlemlerini her aşamada denetlemeye yetkilidirler.
4.Beyannameyi kontrol edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar,
yaptıkları kontrolden veya muayeneden, gümrük vergilerinin hesaplanmasından
ya da muafiyet hükümlerinin uygulanmasından, duruma göre tek başlarına veya
müteselsilen sorumludurlar.

Madde 66-1.Eşyanın muayenesi, bunların gümrük idarelerince konulmasına
izin verilen yerlerde veya antrepolarda yapılır. Bu yerler dışında da eşya
muayenesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kurye çantalarının gümrük işlemleri, Milli Savunma ve Dışişleri Bakan-
lıkları ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.
2.Eşyanın muayene edileceği ve numunelerin alınacağı yerlere taşınması
ile bu muayene ve numune alma işlemleri için gerekli tüm elleçleme giderleri
beyan sahibi tarafından karşılanır.
3.Beyan sahibi eşyanın muayenesi ve numune alınması sırasında hazır
bulunabilir. Gümrük idareleri, uygun gördükleri takdirde muayene ve numume
alma işlemini kolaylaştırmak için gerekli yardımı sağlamak üzere, beyan
sahibinin söz konusu muayenede veya numune alımında hazır bulunmasını veya
temsil edilmesini zorunlu tutabilirler.
4.Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alınması şartıyla,
gümrük idareleri, numuneler karşılığında herhangi bir tazminat ödemekle yü-
kümlü değildir. Gümrük idareleri, kendi yaptıkları tahlil veya inceleme
masraflarını üstlenir. Ancak, gümrük laboratuvarlarının yetersiz kalması
nedeniyle, hariçte yaptırılacak tahlil veya inceleme masrafı beyan sahibi
tarafından karşılanır.
5.Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildiril-
mesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.
6.Laboratuvar tahlillerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belir-
lenir.

Madde 67-1.Bir beyanname kapsamı eşyanın tek kalemden oluşması ve kıs-
men muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları söz konusu beyanname kapsamı
eşyanın tümüne uygulanır.
Bununla birlikte, beyan sahibi, kısmi muayene sonuçlarının beyan edilen
eşyanın kalan kısmı için geçerli olmadığı düşüncesinde ise eşyanın tamamının
muayenesini talep edebilir.
2.Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her ka-
leme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası
diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonunun alt açılımında
bulunan ve aynı kanuni veya tercihli vergi oranına tabi olan eşya bir kalem
sayılır.

Madde 68-1. Gümrük idareleri, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şart-
larına uyulmasını sağlamak üzere zorunlu olan hallerde, eşyanın ayniyetini
tespite yönelik önlemleri alırlar.
2.Eşyaya veya taşıtlara ayniyet tespitine yönelik olarak tatbik edilen
etiket, mühür ve benzeri araçlar, beklenmeyen hal veya mücbir sebep nedeniyle,
eşyanın veya taşıtların korunmasını sağlamak için sökülmeleri veya imhaları
zorunlu olmadıkça, yalnız gümrük idareleri tarafından veya bu idarelerin izni
ile sökülebilir ya da imha edilebilir.

Madde 69-1.Eşyanın ilgili rejime tabi tutulma şartlarının yerine getiril-
mesi ve eşyanın yasaklayıcı veya kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması kaydıyla,
gümrük idareleri, tescilden sonra beyannamedeki bilgileri kontrol ederek ve-
ya belli hallerde kontrol etmeksizin, eşyayı teslim ederler. Ancak, beyanname-
nin incelenmesinin makul bir süre içinde tamamlanamadığı ve bu inceleme sırasın-
da eşyanın hazır bulundurulmasına gerek olmadığı hallerde de eşya teslim edi-
lir.
Yasaklama veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle teslimine imkan bulunma-
yan eşyanın tabi olacağı işlemlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle be-
lirlenir.
2.Aynı beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esastır.
Bu fıkranın uygulamasında, bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi
kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyanname konusu
eşya gibi değerlendirilir.
3.Beyannamenin tescilinin bir yükümlülüğü doğurması halinde, gümrük ver-
gileri ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça beyanname kapsamı eşya teslim
edilemez. Ancak, bu hüküm kısmi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine uygu-
lanamaz.
4.Beyan edilen gümrük rejimi hükümlerine göre teminat istenmesi halinde,
söz konusu teminat alınmadan eşya teslim edilemez.

Madde 70-1.Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 ncı maddede belir-
tilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;
a)Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi,
b)Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken
belgelerin verilmemiş olması,
c)Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat
vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi,
Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince
alınacak para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen
durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra eşya 177 ile 180 inci madde
hükümlerine göre tasfiye edilir.
2.Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş re-
jimine ilişkin beyanneme verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin
tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde
işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1 inci fıkra hükümleri uygu-
lanır.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144